VÁPENO KŘEMÍKOVÉ DESKY

Izolační desky pro vnitřní zateplení a stavbu krbů
Vápeno křemíkové desky SICAZOL jako účinný materiál pro vnitřní zateplení budov, které není možno zateplit zvenčí, převážně v objektech, kde historickou fasádu je nepřípustné překrýt polystyrenem či skelnou rohoží, jsou ceněny pro efekt zamezení výskytu plísní v místnostech. Výborné tepelně izolační vlastnosti doplňují profil vápeno křemíkových desek SICAZOL jako certifikovaného materiálu k obezdění pro krby a krbové vložky.

systém vnitřního zateplení a sanace plísní 

Vápeno křemíková deska / kalciumsilikátová deska / SICAZOL je tzv. kapilárně aktivní izolant. Cena tohoto izolantu spočívá v tom, že tepelně izoluje a přitom, zároveň, vodní páru vznikající při běžném provozování obytných prostor vápeno křemíková deska okamžitě vstřebává do sebe. Deska tak zabraňuje, především v chladných měsících, vodní páře jejímu kondenzování na obvodových, zpravidla nejstudenějších, stěnách budovy, čímž se ztrácí podpora pro vznik a rozvoj plísní, jež jsou na vlhkost vázány a jsou na vlhkosti závislé.

Základem pro výrobu vápeno křemíkové desky neboli vápeno křemičité desky SICAZOL je hmota vzniklá smíšením vápna a křemíkových vláken.

Ze zásadité podstaty desky, v níž je ve vysokém podílu zastoupeno vápno, vyplývá, že není možný vznik a výskyt plísní.

Tam, kde je venkovní zateplení pomocí polystyrenu nebo skelné rohože, (z několika důvodů) nemožné, nezbývá jiný způsob než zateplení vnitřní. Jedná se tak vlastně o eliminaci standardního jevu kondenzace vzdušné vlhkosti na chladné, zvenčí nezateplené zdi.

Vápeno-křemíkové desky eliminaci tohoto jevu řeší. Desky mají dobrou izolační schopnost; součinitel tepelné vodivosti λ = 0,069 W/(m.K) je velmi nízký. To znamená, že desky zabraňují styku teplého, vzdušnou vlhkostí nasyceného vzduchu s prochlazenou zdí a případnou vlhkost, která se dostane na styk zdi a desky a nastane kondenzovat, desky ihned nasávají do sebe a nedovolí, aby zde přebývala jako kapalina.

Ve vápeno-křemíkových deskách dochází také (podobně jako u dřeva) k udržování stavu vlhkostní rovnováhy, což znamená, že deska se dokáže maximálně nasytit vzdušnou vlhkostí, přitom však ne tak, aby docházelo ke srážení vzdušné vlhkosti v desce až do fáze dosažení rosení a v jejím vytékání z desky.

Po odeznění zimy a snížení velkého rozdílu teplot mezi vnitřkem a venkem domu desky ze sebe uvolní absorbovanou vlhkost do v domě okolního vzduchu, který je již naopak v tomto období sušší než desky a z domu poté samovolně ventiluje do ovzduší.

Samozřejmě neopominutelná u vápeno-křemíkových desek, v nichž 1/3 je zastoupen oxid vápenatý (CaO), je jejich antisepticita, tedy schopnost zabraňovat vzniku plísní.

Tepelněizolační desky

KALCIUMSILIKÁTOVÉ DESKY 500 x 1000 mm – CENY (BEZ DPH) 

tl. 30 mm

239,-

tl. 40 mm

319,-

tl. 50 mm

398,-

Potřebujete pomoct při výběru materiálu?

Nabízíme Vám bezplatné poradenství v oblasti
energetických úspor a zateplení.

Pokud potřebujete radu při výběru tepelněizolačního materiálu, případně kalkulaci objemu a ceny, stačí zanechat kontakt, spojí se s Vámi náš specialista.

kontakT

Kvítkovická 1386
763 61 Napajedla

sklad +420 776  276 667

​zakázky +420 773 179 853

PROVÁDÍME REALIZACE:
- PROVÁDÍME VNITŘNÍ ZATEPLENÍ
- STAVÍME KRBY

ZAJIŠŤUJEME:
- KALCIUMSILIKÁTOVÉ DESKY SICAZOL
- prodej za výhodné ceny

křemičité klima desky

SICAZOL certifikace

SICAZOL protokol o výsledku certifikace

SICAZOL certifikát výrobku

Kontaktní formulář